Prawidłowy montaż podłogi drewnianej to pierwszy i ważny krok do jej wieloletniego użytkowania.

W jakich warunkach układać parkiet lub deski podłogowe.

Układanie parkietu i desek podłogowych można rozpocząć po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych. Pomieszczenie musi być osuszone oraz posiadać sprawny system wentylacyjny. Drzwi wewnętrzne należy zainstalować po ułożeniu podłogi (chyba, że producent drzwi zaleca inaczej). Temperatura w pomieszczeniu, w którym zamierzamy ułożyć podłogę powinna wynosić przynajmniej +15°C, najlepiej +18-23°C. Co ważne, taką temperaturę również musi mieć podłoże. Kolejną istotną sprawą jest właściwa wilgotność podłoża oraz wilgotność drewna.

Wilgotność podłoża cementowego nie może przekraczać 2% CM (zmierzone metodą karbidową), a podłoża anhydrytowego 0,5% CM. Jeżeli poziom wilgotności nieznacznie przekracza te parametry należy zastosować poliuretanowy grunt odcinający.

Właściwe przechowywanie parkietu i desek.

Montaż powinniśmy rozpocząć od sprawdzenia dostarczonych paczek, czy nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu. Nie otwierajmy paczek z parkietem czy deskami przed układaniem ponieważ mogą wchłonąć wilgoć i odkształcić się. Paczki przechowujmy zawsze w pozycji poziomej, nigdy nie stawiajmy ich w pozycji pionowej – to może spowodować deformację materiału.

Drewno jest materiałem naturalnym i co za tym idzie w poszczególnych paczkach mogą pojawić się deski o widocznie innej barwie lub posiadające inne usłojenie. Absolutnie nie stanowi to wady produktu jest to naturalne.

Pamiętajmy też o tym, że każdy gatunek drewna, pod wpływem światła słonecznego zmienia odcień. Drewna egzotyczne w kolorystyce pomarańczowej i bordowej zazwyczaj ciemnieją i nabierają głębi koloru. Podłogi jasne zyskują słomkowy odcień.

Montaż bez użycia kleju

Bez użycia kleju montujemy tzw. podłogi pływające, które nie są przymocowane do podłoża. Na początku należy zadbać, aby podłoże było suche i równe. Nierówności podłoża przekraczające 2 mm na długości 2 metrów powinniśmy zniwelować jeszcze przed rozpoczęciem układania. To czy wylewka jest pozioma sprawdzamy poziomicą, która ma przynajmniej 2 metry długości. Na tak przygotowanym podłożu kładziemy następnie specjalną folię izolacyjną podkładki i montujemy podłogę.

Ważną wskazówką jest, aby montaż podłogi rozpocząć od dłuższej ściany. Układając pierwszy rząd podłogi pamiętajmy także o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej pomiędzy podłogą i ścianą, której szerokość wynosi nie miej niż 1 cm. Deski montujemy delikatnie, bez użycia zbyt dużej siły, zatrzaskując jedną w drugie

Parkiet lub deski przyklejane do posadzki.

Przed klejeniem podłogi należy także sprawdzić stan podłoża. Jeśli jest słabe, mocno pylące należy zastosować grunt poliuretanowy, który posiada doskonałe właściwości wiążące.

Klejenie podłogi należy rozpocząć od równomiernego naniesienia kleju na podłoże, przy pomocy odpowiedniej szpachli zębatej. Prawidłowe rozprowadzenie kleju jest konieczne aby zapewnić prawidłową siłę mocowania parkietu lub desek. Aby ułożona podłoga została prawidłowo przyklejona na całej powierzchni, nabrała równomiernej wilgotności należy przez około 24 do 48 godzin pomieszczenie pozostawić puste. Potem przystępujemy do wykończenia podłogi.

Gdy parkiet lub deski są już zamontowane.

Po ułożeniu drewnianej podłogi musimy zwrócić uwagę na wiele czynników, ponieważ niewłaściwe warunki mogą spowodować jej trwałe uszkodzenia.

Temperatura wewnątrz pomieszczenia powinna wynosić 18-23°C, a wilgotność względna 45-60%. W sezonie grzewczym wilgotność powietrza może spaść do tak niskiego poziomu, że deski ulegną przesuszeniu, w efekcie czego powstaną między nimi szczeliny. Głównym problemem w przypadku pomieszczeń niezamieszkanych jest brak naturalnych źródeł wilgoci. Z tego powodu korzystniejsze jest utrzymywanie w niezamieszkanych pomieszczeniach niższych temperatur powietrza (ok. 10°C) oraz stosowanie nawilżaczy powietrza.

Po ułożeniu parkietu lub desek pamiętajmy aby nie przykrywać jej folią, która hamuje przenikanie wilgoci, co może doprowadzić do deformacji nowo ułożonej podłogi. Jeżeli podłoga wymaga zabezpieczenia użyjmy do tego papieru.